PROJECTES COL•LABORATIUS

Que es un projecte de col•laboració clínica?

Es una metodologia per a millorar la efectivitat de l’atenció sanitària mitjançant el recolzament i dinamització de grups de millora. S’inicien a l’entorn de l’Institute for Healthcare  Improvement (IHI).

Característiques:

 • Es centren en millorar un aspecte concret de l’atenció sanitaria ja sigui organizatiu o clínic.
 • Tenen caràcter autolimitat en el temps (des de 5 a 12 mesos).
 • El projecte pretén recolzar als grups participants en el disseny i execució de bones pràctiques, creant el temps i la oportunitat per a que els grups poden compartir idees, intercanviar experiències i valorar canvis.
 • Un programa de col•laboració aspira a millorar significativament el servei prestat al grup de pacients seleccionat

Els projectes de col•laboració se basen en tres estratègies o enfocaments:

 • Model de aprenentatge: converteix als centres sanitaris en participants d’una xarxa de experts i de formació i aprenentatge recíprocs.
 • Model d’atenció sanitària orientada a la seguretat dels pacients.
 • Model de millora continua: permet als grups participants provar i implantar els canvis que realment introdueixen millores en l’atenció

Elements presents en els projectes de col•laboració:

 • Selecció del topic: existeix evidència científica però no està generalitzat.
 • Identificació d’un panel d’experts.
 • Inscripció voluntària dels participants.
 • Tallers educatius.
 • Períodes d’acció i aplicació de millores.
 • Compartir experiències i lliçons apreses.
 • Monitoratge i avaluació.

Condicions per a la participació en els projectes col•laboratius:

 • Participació oberta a tots els hospitals d’aguts públics o privats de Catalunya .
 • Acceptació de participació i implicació per part dels directius del centre, els quals confirmaran la seva participació en el projecte en concret.
 • Adhesió voluntària al projecte mitjançant el procés de convocatòria. 
 • Ompliment qüestionari d’anàlisi contextual del centre per part dels referents del centre implicats en l’estudi.
 • Compromís d’ adopció e implementació del protocol prèviament consensuat amb el Grup d’Experts.
 • Acceptació de la realització de Formació, difusió del protocol als centres.
 • Compliment amb la recollida de dades i amb la implantació de les diferents fases del projecte mitjançant la utilització del formulari (check list).
 • Realitzar una autoavaluació de l’acompliment del procediment.
 • Participar en les activitats i reunions conjuntes amb altres hospitals