Com prevenir els errors de medicació

Els errors de medicació són un dels esdeveniments adversos més prevenibles que comprometen la seguretat del pacient.  Aquests poden succeir tant als hospitals com a les farmàcies i a casa.

Cal que el pacient conegui amb exactitud tots els fàrmacs que pren ja que aquests poden ocasionar danys molt importants. En cas de dubte, ha de preguntar al metge, a la infermera i al farmacèutic, si cal.

No arrisqui amb els medicaments que pren:

  • Si està prenent vitamines, herbes, complements dietètics i altres fàrmacs que pot comprar sense recepta (aspirines, laxants, xarops per la tos...), cal que ho comuniqui al seu equip mèdic
  • Comuniqui si té qualsevol al·lèrgia o problema amb algun medicament
  • Faci saber al metge si està embarassada o creu que podria estar-ho. Els danys podrien ser irreversibles per al fetus
  • Informi al personal mèdic que l’atén si pateix alguna malaltia crònica així com diabetis i pressió arterial alta.
  • Si no li queda clar com prendre el medicament, demani al seu metge que li escrigui en un paper com fer-ho, a quina hora i la durada d’aquest
  • Pregunti quins són els efectes secundaris del fàrmac i què cal fer en cas que es presentin
  • Sobretot, porti al damunt una llista de tots els fàrmacs que pren (receptats o no), vitamines, suplements dietètics i altres