Com prevenir les infeccions hospitalàries i millorar la seva seguretat en cirurgia

Les infeccions poden tenir lloc després de molts procediments mèdics, sobretot quan un es sotmet a un tractament quirúrgic.

Aquestes són algunes de les recomanacions a tenir en compte a fi de preveure qualsevol incidència en cas de sotmetre’s a un procediment quirúrgic:

  • No tingui por a preguntar qualsevol dubte que se li presenti a fi d’entendre millor el pla mèdic.
  • Si és diabètic, estigui segur que tant vostè com el seu metge prendran la decisió correcta per controlar la seva glucèmia abans, durant i després de la operació i estada a l’hospital. Una glucèmia elevada incrementa el risc d’infecció.
  • Si té sobrepès, la pèrdua de pes el pot ajudar a disminuir el risc d’infeccions després de la cirurgia
  • Si és fumador, valdria la pena pensar en deixar-ho i entrar en un programa de deshabituació tabàquica. D’aquesta manera disminuirà el risc d’infecció pulmonar i/o respiratòria i recuperar-se més ràpidament per tornar a les seves activitats diàries
  • En cas que s’hagi de fer alguna cura, renti’s les mans cada vegada abans de fer-ho. I no tingui vergonya a recordar a tot personal sanitari que ho faci
  • Si porta algun cateterisme, mantingui la zona del voltant lliure i ben neta.
  • Qualsevol anomalia que presenti (vermellor, tumoració...) comuniqui-ho a la infermera
  • Segueixi les instruccions que li doni el metge en cas de portar qualsevol dispositiu de respiració, sondatge i/o via en cas d’aixecar-se del llit. No tingui por a demanar ajuda
  • Sobretot, recordi als seus familiars i/o amics que no el visitin en cas d’estar malalts