Què cal fer a la consulta del metge

La consulta del metge és el lloc idoni per fer la seva visita  el més efectiva i segura possible. Per això, cal que estigui planificada i que sàpiga què ha de preguntar. La falta de seguretat moltes vegades és deguda a errors de comunicació amb el professional sanitari. 

A continuació té algunes pautes que el podran ajudar a planificar la seva visita:

  • Cada cop que vagi a la consulta del metge, porti la seva llista de tractaments, sobretot si passa per diferents especialistes. Això li permetrà al seu metge donar-li nous medicaments sense por que interaccionin amb els que actualment està prenent.
  • Demani al metge que li expliqui el que li escriu en cada recepta, la dosi que ha de prendre, a quines hores i com ha de fer-ho (abans o després dels àpats...).
  • Faci saber al seu metge qualsevol problema que hagi tingut amb algun dels fàrmacs que pren o ha pres (erupcions cutànies, mal d’estómac...).
  • Faci una llista escrita amb tots els antecedents clínics, com tractaments importants de patologia cardíaca o de tiroides o operacions, encara que no estiguin relacionades amb el seu problema actual.
  • Sigui el més honest i sincer possible amb el seu metge. Faci-li saber el seu punt de vista i no es cohibeixi de parlar sobre temes delicats com poden ser la incontinència, pèrdua de memòria o problemes sexuals.
  • Parli amb altres membres de l’equip assistencial com poden ser infermeria, treballadors socials, rehabilitadors, etc. per a resoldre els dubtes que li quedin pendents.