Com actuar respecte a les proves diagnòstiques

Els metges, sovint, sol·liciten proves de laboratori, proves d’imatge (raigs X, ressonàncies...) i altres proves per aclarir el diagnòstic. Es possible que el pacient no sàpiga perquè se li demana un test en particular ni entengui el resultat d’una prova diagnòstica.

A continuació, s’ofereixen algunes preguntes que pot fer-li al seu metge. Recordi que conèixer moltes d’aquestes proves diagnòstiques el farà més partícip alhora de prendre decisions i millorar la seva seguretat:

  • Quin test és aquest? Quina informació li donarà i com s’interpreten els resultats?
  • Quins beneficis i riscs comporten aquest test o prova diagnòstica? Cal prendre alguna mesura abans d’aquest (dejuni, evitar o interrompre algun tractament...)?
  • Pregunti si hi ha cap alternativa en cas que la prova li resulti incòmoda
  • Quan triguen els resultats de les proves diagnòstiques? No assumeixi que el fet que no se li doni cap resposta és signe de que tot és correcte. Pregunti sobre els seus resultats
  • Tant si vostè com el seu metge no n’estan segurs dels resultats, repeteixi la prova diagnòstica