Estada a l'hospital

L’estada a l’hospital no està exempta de riscos. Aquesta pot desencadenar complicacions i afegir altres problemes de salut a la malaltia subjacent del pacient. La seguretat del pacient es veu compromesa degut a una salut més debilitada del pacient que ingressa. Aquesta disminució en la seguretat acostuma a ser deguda per problemes amb l’equipament, transfusions, proves diagnòstiques, errades en la medicació, complicacions en la cirurgia.

L’entorn hospitalari és un entorn hostil per al pacient que comporta riscos externs com ara les sobreinfeccions hospitalàries. Per tant, el professional sanitari no només ha de tractar la malaltia del pacient sinó que ha de vetllar per una estada més segura.

El pacient, alhora, ha de col·laborar en aquesta proposta de millora de la seguretat fent cas a les següents recomanacions:

  • En la mesura que sigui possible, triï aquell centre sanitari que estigui especialitzat en la seva malaltia.
  • Asseguri’s que el personal que l’atén compleix amb una higiene acurada de mans.
  • Faci preguntes d’allò que no entén. Pregunti el perquè de la seva medicació i asseguri’s com prendre’ls un cop a casa.
  • Pregunti sobre els resultats de les proves diagnòstiques i de laboratori.
  • Vagi amb algun acompanyant que alhora s’informi de la seva evolució.
  • Un cop li han donat l’alta, asseguri’s d’haver entès correctament el pla dissenyat i clarifiqui quan podrà emprendre les seves activitats diàries.