Higiene de mans

Presentació de la campanya

Les infeccions nosocomials continuen essent un repte important en l’assistència sanitària moderna i causa d’una alta morbimortalitat i d’un cost econòmic elevat.

A nivell mundial i en vista de la gravetat del problema, l’Organització Mundial de la Salut, a través de “l’Aliança Mundial per a la Seguretat dels Pacients”, va llançar a finals de 2005 un “Repte Global per a la Seguretat dels Pacients” en el qual es convida tots els estats membres a actuar per a la millora de la problemàtica de les infeccions nosocomials

L'Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya, en consonància amb els objectius establerts per l’OMS i les iniciatives de l’Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad sobre la seguretat de pacients també ha marcat com objectiu prioritari el fet d’aconseguir una millora en els sistemes de prevenció de les infeccions nosocomials a través d’una millora en la higiene de les mans dels professionals sanitaris.

El que promovem és la millora en l’adherència de la higiene de les mans dels professionals sanitaris a través de la introducció de la pràctica de la desinfecció de les mans amb preparats d’alcohol en aquelles unitats i departaments on s’administra assistència sanitària.

Els Objectius de aquesta campanya són:

 • Promoure la instal·lació de dispensadors i dosificadors de preparats d’alcohol en aquells centres que no els tinguin i millorar la disponibilitat i ubicació dels dispensadors de preparats d’alcohol per posar-los a prop de cada pacient/llit.
 • Aconseguir el compromís de la direcció dels centres per fer de la higiene de les mans i la disminució de la infecció nosocomial una prioritat
 • Fomentar l’ús dels productes alcohòlics entre els professionals a través d’una millora de la sensibilització i formació utilitzant divers material formatiu i de marketing.
 • Millorar l’adherència de la higiene de les mans dels professionals sanitaris

Tenint en compte els objectius d’aquest projecte els principis del disseny de la campanya es van basar en els següents principis:

 1. Introducció de canvis necessaris a nivell dels centres, canvis en el sistema, principalment a través de la instal·lació de dispensadors de preparats d’alcohol a l’entorn immediat del pacient i a poder ser a prop de cada llit.
 2. Incloure un programa de promoció i educació
 3. Fomentar la pràctica de l’avaluació sistemàtica de la tassa d’adherència de la pràctica de la higiene de mans per part dels professionals i el feedback (retroalimentació) d’aquesta avaluació als professionals.
 4. Disseny de divers material de marketing dirigit als professionals sanitaris que serveixi de recordatori de la importància d’una adequada higiene de mans per a la prevenció de les infeccions nosocomials
 5. Ajudar a instituir o afavorir la instauració d’una cultura de seguretat a través de fer partícips actius tant als professionals a nivell individual com a la institució

Material de la campanya

Butlleti especial

Enquesta prèvia

Kit de Campanya

Documents accessoris

Pòsters centrals de campanya

tècnica per fricció

Tríptic

Enganxines

Altres

 1. OMS directrices (castella)
 2. OMS Guidelines on Hand Hygiene in Health Care Advanced Draft (anglès)
 3. DVD val més prevenir
 4. Antisèptics i desinfectants

Preguntes més freqüents

Document

Recursos i enllaços d’interès

Bibliografia

Document

Campanyes

Pàginas web interès

Documents clau