Facilitar la implantació de sistemes d’identificació inequívoca dels pacients ingressats als centres hospitalaris

Coordinador projecte Institut Avedis Donabedian: Jordi Sobrequés

e-mail: jsobreques(at)fadq.org

Objectius

Objectiu general

Conèixer la situació actual i el grau d'implantació de Sistemes d'Identificació de Pacients (SIP) als hospitals d'aguts de Catalunya.

Objectius específics

1. Identificar la implantació que tenen els SIP en els diferents serveis o àrees de risc dels hospitals de Catalunya.

2. Identificar els motius que actuen com a barrera i limiten l'ús generalitzat d'un SIP als hospitals de Catalunya.

3. Recollir les propostes que a criteri dels mateixos professionals dels centres milloren el procediment d'identificació adequada dels pacients, per després elaborar un document de recomanacions d'implantació i millora del SIP dels hospitals de Catalunya.

Principals resultats de l'estudi

- La identificació inadequada dels pacients és una causa important d'error a l'assistència sanitària i constitueix un risc per a la seguretat dels pacients. Quasi la totalitat dels hospitals de la mostra estudiada utilitzen un sistema d'identificació de pacients (SIP).

- Existeixen diferents SIP, però el braçalet identificatiu és el més utilitzat en el nostre entorn (96,7%). Les dades que porta (per ordre de freqüència) són: el nom del pacient, número d'HC, data de naixement, llit, CIP, sexe, servei i d'altres (data d'ingrés, domicili, telèfon, centre de procedència, etc).

- Un 73,7% dels hospitals retiren el braçalet en el moment en que el pacient marxa del centre.

- L'existència d'un protocol estàndard i específic per a l'ús del SIP a cada centre és un aspecte fonamental per garantir-ne l'eficàcia. En dos anys s'ha observat un augment del nombre d'aquests protocols en els hospitals i s'ha passat del 66% al 71,7%.

- Aquest protocol recull situacions en les que el braçalet millora la seguretat del pacient: administració de medicació, obtenir mostres de sang/ fluïds corporals, realitzar transfusions, realitzar intervencions quirúrgiques/ procediments invasius, diagnòstics d'imatge, confirmació d'èxitus, trasllats del pacient i identificació mare-nadó.

- S'observa variabilitat en el nivell d'implantació del SIP per serveis o unitats: on està més estès és a la maternitat (100%), nounats (100%), en cas d'èxitus (94,3%) i hospitalització mèdica i quirúrgica (94,4%).

- En dos anys s'ha observat un augment d'ús dels SIP a tots els serveis.

- La meitat dels centres que fan servir la polsera identificativa reporten algun tipus de problema amb la seva utilització. Els més habituals estan relacionats amb la qualitat del material utilitzat (resistència a l'aigua i durabilitat), incomoditat per al pacient (materials rígids) i dificultat per a la pràctica de procediments sanitaris a la zona del braçalet (extraccions, vies, intervencions, etc).

- La importància de formar professionals i pacients en els SIP per millorar la seguretat es posa de manifest a les enquestes realitzades.

Material i enllaços d'interès

Sistemes d'identificació de pacients
Procediment operatiu per a la identificació adequada dels pacients
Bibliografia

National Patient Safety Agency. Right patient-right care. London: NPSA, 2004. http://www.npsa.nhs.uk/EasySiteWeb/GatewayLink.aspx?alId=3234

National Patient Safety Agency. Safer practice notice. Safer Patient Identification by using wristbands. London: NPSA, 2005. http://www.npsa.nhs.uk/nrls/alerts-and-directives/notices/patient-identification/

National Patient Safety Agency. Safer practice notice. Standardising wristbands improves patient safety. London: NPSA, 2007. http://www.npsa.nhs.uk/nrls/alerts-and-directives/notices/wristbands/

Fòrum

Enllaç al Forum

L’objectiu del fòrum és servir de punt de trobada per a tots aquells/es que vulguin fer preguntes i comentaris sobre la identificació de pacients.