Enllaços

Pàgines WEB espanyoles
 

 • FAD-CISCP. Centro de investigación para la seguridad clínica de los pacientes

http://www.fadq.org

Institució que té com a missió la de col·laborar amb els professionals i centres, administració pública, col·legis professionals i altres institucions públiques i privades amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis sanitaris i socials que reben els ciutadans. Entre les principals línies de treball cal destacar la seva tasca en formació, enquestes de satisfacció, suport a programes de qualitat, acreditació de centres e investigació.
  

 • Projecte EPINE

http://www.mpsp.org/mpsp/epine/

Instrument de vigilància epidemiològica de les infeccions adquirides al hospital que ofereix informació sobre les taxes de prevalença d’infeccions nosocomials dels hospitals espanyols.
 

 • Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos

http://www.undanet.com/clientes/ismp/notificacion.php?ini=0

Pàgina web que compta amb un programa de notificació d’errors en la medicació adherit al programa internacional MERP (Medication Error Reporting and Prevention)  amb la finalitat de centralitzar i avaluar conjuntament les comunicacions d’errors de tractament. 
 

 • Programa de Prevenció d’Errors de Medicació. Societat Catalana de Farmàcia Clínica i GENCAT.

http://www.errorsmedicacio.org/em/cat/emfra001.html

Programa que té com a objectiu analitzar les causes dels errors de medicació notificades a partir del programa i difondre la seva estratègia de prevenció amb el coneixement d’aquests.  A més, pretén impulsar la implantació dins de les institucions de sistemes de notificació voluntària d’errors de medicació i la constitució d’equips de treball pluridisciplinaris que analitzin els errors i cerquin estratègies per a la seva prevenció. 
 

 • Projecte Idea. Gestión de Riesgos Sanitarios

http://www.dsp.umh.es/proyectos/idea/

Projecte que té com a objectiu l’estudi de la incidència d’esdeveniments adversos producte de l’assistència hospitalària i analitzar les característiques del pacient i les de l’assistència que s’associen a l’aparició d’aquest esdeveniment advers. Alhora, ofereix una visió del impacte d’aquests fent una distinció entre aquells que són evitables o no.

  

Pàgines WEB internacionals
 

 • National Patient Safety Agency

http://www.npsa.nhs.uk/

Sistema de notificació d’esdeveniments adversos del Regne Unit. Ofereix recursos de formació on-line per anàlisi causes arrel i compta amb un sistema de publicació d’alertes.
 

 • Nacional Patient Safety Foundation

http://www.npsf.org/

És una de les primeres organitzacions que es va dedicar a la millora de la seguretat. Compta amb fons bibliogràfic amb cercador per autor, anys... sobre  temes de seguretat
 

 • Australian Patient Safety Foundation

http://www.apsf.net.au/

L’Australian Patient Safety Foundation va ser una de les primeres organitzacions sanitàries que va promoure els sistemes de notificació. Proporciona una eina, l’AIMS (Advenced Incident Management System), per recollir informació d’una gran varietat de fonts d’error i permetre classificar acuradament aquests segons si es tracta de near misses (dany sense lesió) o esdeveniment sentinella (dany amb lesió) a fi de proporcionar una eina el més consistent possible per analitzar de la manera més detallada qualsevol incident o esdeveniment.
 

 • Patient Safety First

http://www.patientsafetyfirst.org/

El Patient Safety First Program forma part de l’Association of periOperative Registered Nurses’ (AORN’s). Va ser creada  l’any 2002 amb l’objectiu de ser un instrument d’ajuda per als clínics oferint una guia de les millors pràctiques assistencials i com dur-les a terme  vetllant sempre per  la seguretat dels pacients. 
 

 • Institute for Safe Medication Practices

http://www.ismp.org

Organització que es dedica únicament en la prevenció dels errors de medicació. És una de les pioneres ja que compta amb més de 30 anys d’experiència ajudant als professionals de salut proporcionant estratègies per la millora de la seguretat i qualitat de les pràctiques assistencials.  És una organització coneguda arreu del món i funciona en xarxes ja que té una representació mundial.    
 

 • National Center for Patient safety

http://www.patientsafety.gov/

Organització promoguda per la Veterans Health Administration. Participen en aquest programa un total de 154 hospitals. Proporciona eines de formació en AMFE (Anàlisis modal d’errades i efectes)
 

 • Patient Safety Network

http://www.psnet.ahrq.gov

Pàgina web que ofereix una extensa font d’articles, llibres, conferències i d’altres temes de seguretat. A més, permet fer una recerca acurada en temes de seguretat. 
  

 • Morbidity and Mortality Rounds on the web

http://www.webmm.ahrq.gov/

Pàgina web que conté casos clínics d’errades mèdiques que han compromès la seguretat dels pacients. Aquests estan organitzats per àrees. A més,  permet exposar de manera totalment anònima un cas clínic. 
  

 • Patient Safety Indicators Overview

http://www.qualityindicators.ahrq.gov/psi_overview.htm

L’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) Quality Indicators (OIs) proporciona uns indicadors per calcular la qualitat assistencial hospitalària. Aquests indicadors han estat construïts després d’una revisió literària acurada i anàlisis dels codis de la CIE-9. Per tant, aquests indicadors pretenen ser una eina per identificar els esdeveniments adversos que succeeixen durant la hospitalització.