Notícies d'interès

 • Patient Safety Research. CONFERENCE

Congrés internacional Europeu sobre seguretat del pacient i recerca.
24-26 de Setembre del 2007. Porto: Portugal

http://www.patientsafetyresearch.org/


 • Implementing Safety Strategies as a Frontline Manager.

  Seminari sobre qualitat i seguretat del pacient.
  12-13 de Febrer del 2007. Cambridge 

....ImplementingSafetyStrategiesAsAFrontlineManager.htm

 • 9th Annual NPSF Patient Safety Congress. CONFERENCE

  Congrés a càrrec del National Patient Safety Foundation sobre la seguretat del pacient amb l’objectiu d’oferir estratègies de prevenció i aplicabilitat d’aquestes.
  2-4 de Maig del 2007. Washington

http://www.npsf.org/congress/index.html