Línies estratègiques

Linies_estrategiques.pdf

Les línies estratègiques són fonamentalment un compromís públic amb els professionals de la salut, la societat i els pacients per a la seguretat a Catalunya. Aquestes línies s’ articulen amb les aportacions des de diferents sectors implicats en la seguretat dels pacients.

En primer lloc es pretén donar continuïtat a les estratègies de seguretat a Catalunya durant un període que abasti fins l’any 2010.

MISSIÓ

“Promoure la seguretat dels pacients a Catalunya mitjançant el desenvolupament i millora dels sistemes de detecció i prevenció de problemes de seguretat assistencial i la coordinació de les diferents iniciatives que es porten a terme. Contribuir a la implicació entre ciutadans, professionals, centres i administració per tal que la societat pugui abordar aquests temes de manera positiva”

VISIÓ

“L’Aliança per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya vol ser un referent en el desenvolupament i aplicació dels coneixements científics i la metodologia de qualitat i seguretat  més avançades, i aglutinar i donar suport als esforços de professionals, gestors i administració per aconseguir la millora de la seguretat clínica, i informar i promoure la implicació dels ciutadans per tal que es pugui abordar de manera constructiva.”

Objectius:

Promoure la implicació dels professionals en la millora de la seguretat dels pacients

 1. Servir de guia per a l'aplicació de les estratègies i metodologies més avançades que promoguin la seguretat dels pacients
 2. Donar suport a les iniciatives de millora de seguretat dels pacients
 3. Contribuir al diàleg entre ciutadans, professionals, centres i administració per tal de que la societat pugui abordar aquests temes de forma positiva

Com es duran a terme aquests objectius?

 1. Promoure la implicació dels professionals en la millora de la seguretat dels pacients
  • Realitzar jornades i seminaris que permetin la implicació i el debat sobre el tema
  • Desenvolupar i facilitar la implantació d'un currículum formatiu en temes de seguretat clínica
  • Facilitar el debat de temes ètics i altres que puguin suscitar-se
 2. Servir de guia per a l'aplicació de les estratègies i metodologies més avançades que promoguin la seguretat dels pacients
  • Identificar i posar a l'abast la bibliografia i experiències rellevants sobre seguretat de pacients
  • Disseminar el coneixement sobre les metodologies d'anàlisi dels problemes de seguretat dels pacients
  • Desenvolupar un estudi d'incidència a nivell d'hospitals de Catalunya que permeti avaluar la situació de partida
 3. Donar suport a les iniciatives de milllora de seguretat dels pacients
  • Identificar i disseminar estratègies i pràctiques que millorin la seguretat dels pacients (identificació de pacients, etc)
  • Donar suport al desenvolupament de sistemes de notificació d'esdeveniments adversos
  • Fer d'aglutinador i catalitzador de projectes de millora de seguretat dels centres (seguretat medicaments, transfusió etc)
 4. Contribuir al diàleg entre ciutadans, professionals, centres i administració per tal de que la societat pugui abordar aquests temes de forma positiva
  • Donar suport per abordar els temes de comunicació als pacients dels temes de seguretat
  • Identificar i disseminar estratègies per a la participació dels pacients en la millora de la seguretat de la seva atenció

Línies estratègiques:

Per tal de desenvolupar l'Aliança, s'han establert unes línies de treball que son coherents amb la missió i els propòsits de la mateixa. Aquestes línies de treball persegueixen l'objectiu de assentar les bases per a una efectiva millora de la seguretat en la assistència als pacients i en l'actuació dels professionals. Les línies de treball son:

Difusió de la iniciativa del Departament de Salut per a la millora de la seguretat del pacients
Realització del Pla estratègic per a la creació i desenvolupament de l'Aliança a Catalunya per a la seguretat dels pacients
Realització d'un estudi a nivell de Catalunya sobre esdeveniments adversos lligats a l'hospitalització.
Proyectes estrella de l'Aliança a Catalunya per a la seguretat dels pacients
(I): identificació inequívoca de pacients hospitalitzats.
Proyectes estrella de l'Aliança a Catalunya per a la seguretat dels pacients
(II): Promoció del rentat de mans
Formació de professionals, directius i alumnes de pregrau
Realització d'una experiència pilot en hospitals catalans sobre un projecte de millota de la cultura de la seguretat
Realització d'una experiència pilot en centres d'atenció primaria sobre un projecte de millota de la cultura de la seguretat.
Implantació i millora de dos sistemes de notificació d'esdeveniments adversos a l'atenció especialitzada i a l'atenció primaria
Comunicació amb la societat i els pacients